Pomiary i sterowanie

dr inż. Daniel Borowiak

Katedra Inżynierii Bioprocesowej

daniel.borowiak@ue.wroc.pl

+48 71 36-80-307

 

Daniel Borowiak, Pomiary i sterowanie, LabVIEW, komputerowe pomiary, komputerowe sterowanie

Daniel Borowiak, certyfikat CLAD, LabVIEW, Komputerowe pomiary, komputerowe sterowanie, pomiary i sterowanie

 

Nasza oferta związana jest z możliwością wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do automatyzacji prac badawczych, eksperymentalnych i procesów wytwarzania. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i realizacji komputerowych systemów pomiarowo-sterujących bazujących na oprogramowaniu przygotowanym w graficznym środowisku programistycznym LabVIEW firmy National Instruments.

 

Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonywaniu i programowaniu komputerowych układów wspomagających prowadzenie eksperymentów w pracach badawczo-rozwojowych. Tworzyliśmy systemy oparte zarówno na prototypowych bioreaktorach i fotobioreaktorach jak również rozszerzaliśmy możliwości dostępnych na rynku  systemów bioreaktorowych znanych producentów np.: Sartorius, New Brunswick. Oferujemy możliwość łączenia aparatury analityczno-pomiarowej różnych producentów w jeden współpracujący system.   

W swoich projektach wykorzystujemy zarówno urządzenia firmy National Instruments np.: karty pomiarowe USB-6008, rozproszone moduły pomiarowe FieldPoint, modułowe systemy akwizycji danych CompactDAQ jak równiez aparaturę innych producentów (np.: sterowniki PLC Siemens, Horner, Unitronics, regulatory WIKA, przekaźniki programowalne NEED firmy Relpol).

 

Relpol, Wago, Astor, certyfikat, Daniel Borowiak, LabVIEW, komputer pomiary, komputer sterowanie

Przykładowe rozwiązania:

 

Oprogramowanie do monitorowania, wizualizacji i archiwizacji danych z laboratoryjnych urządzeń analitycznych.

Oprogramowanie do współpracy z pH-metrem CP-505 firmy Elmetron.

Pomiar pH, komputerowy pomiar pH, pH LabVIEW, CP-505, Elmetron, pomiary w laboratorium, komputerowe wspomaganie eksperymentów, pomiary LabVIEW, pH-metr

 

LabVIEW laboratorium, LabVIEW w eksperymentach, monitorowanie parametrów, komputerowe monitorowanie, CP-505, Elmetron, komputerowe wspomaganie badań, komputerowe wspomaganie eksperymentów

 

Komputerowy system pomiarowo-sterujący, wspomagający hodowlę drożdży piekarskich w prototypowym bioreaktorze laboratoryjnym.

Czas trwania procesu: 16 godzin. Regulacja temperatury i pH, monitorowanie pO2, O2 i CO2 w gazach odlotowych, sterowanie dozowaniem pożywki, zapis danych do pliku.

Komputerowy system sterowania pracą bioreaktora laboratoryjnego.

 Interfejs użytkownika programu LabVIEW do sterowania pracą bioreaktora laboratoryjnego.

 

 

Komputerowy system monitorowania parametrów procesów prowadzonych w bioreaktorach laboratoryjnych Biostat B.

Czas trwania procesu: 72 godziny. Odczyt i wyświetlanie danych, zapis do pliku, możliwość zdalnego podglądu za pomocą przeglądarki internetowej.

System monitorowania pracy bioreaktorów laboratoryjnych Biostat B z możliwością zdalnego podglądu.

 

Komputerowy system sterowania pracą silnika trójfazowego i regulacji temperatury.

Komunikacja - konwerter USB-RS485, protokół Modbus RTU, sterowanie pracą silnika - start, stop, ilość obrotów, pomiar i regulacja temperatury - czujnik pt100, regulator PID - start, stop, ustawianie wartości zadanej.

Komputerowe sterowanie silnikiem i regulatorem temperatury z LabVIEW z wykorzystaniem interfejsu RS485.

 Program w LabVIEW do komunikacji z falownikiem i regulatorem temperatury z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU.

 

 

Stanowisko dydaktyczne do badania silnika asynchronicznego 3f z falownikiem
i hamownią

Sterownik PLC IDEC FT1A-H40RSA, falownik HITACHI 0,4 kW, komunikacja - konwerter USB-RS485, protokół Modbus RTU, odczyt częstotliwości zadanej falownika, prędkości obrotowej, momentu obrotowego i mocy. Zapis wyników do pliku.

 

Stanowisko dydaktyczne - hamownia      Stanowisko dydaktyczne - hamownia

 

 

Komputerowy system pomiarowo-sterujący zbudowany w oparciu o sterownik Unitronics M91 i oprogramowanie LabVIEW.

Komunikacja - konwerter USB-RS485, protokół Modbus RTU, odczyt wejść analogowych i cyfrowych, sterowanie wyjściami analogowymi i cyfrowymi z poziomu komputera PC.

 

Komunikacja LabVIEW ze sterownikiem PLC Unitronics M91 z wykorzystaniem interfejsu RS485.

 

Interfejs użytkownika programu w LabVIEW do komunikacji ze sterownikiem PLC Unitronics M91.

 

 

Program w LabVIEW - graficzny interfejs użytkownika.
Proponujemy wykonanie dla Państwa indywidualnego, unikalnego interfejsu użytkownika zawierającego np.: zdjęcia wykorzystywanych urządzeń lub animowane elementy graficzne.

 

Program w LabVIEW - graficzny interfejs użytkownika 

 

W realizowanych projektach proponujemy również:

 

Przygotowanie wizualizacji stanowiska lub procesu technologicznego w oparciu o panele operatorskie Astraada HMI firmy ASTOR.

Projektowanie i realizację układów automatyki w oparciu o programowalne sterowniki logiczne PLC np.: S7-200 firmy Siemens, XLe firmy Horner, M91 firmy Unitronics, MASTER-K10S firmy LG.

 

Projektowanie, realizację i programowanie układów automatyki zbudowanych w oparciu o przekaźniki programowalne NEED firmy Relpol wraz z modułami do komunikacji NEED Modbus.

Projektowanie, konfigurowanie, programowanie i realizacja rozproszonych systemów pomiarowo-sterujących w oparciu o moduły Slim, Mini, Standard firmy SFAR. Moduły te komunikują się z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU oraz ASCII z urządzeniami typu master, takimi jak sterowniki PLC, panele HMI, oprogramowaniem SCADA oraz programami napisanymi w LabVIEW. Więcej informacji...

 

Konfigurowanie i programowanie elektronicznych przetworników temperatury (modele T12 i T24) oraz termometrów rezystancyjnych (modele TR21, TR30 i TR31) firmy WIKA za pomocą konfiguratora PU-448 oraz oprogramowania WIKA_T12 i WIKA_TT.

Programowanie modułów SMS-Multi-I/O firmy CONTA-CLIP pozwalających na zdalne monitorowanie i sterowanie procesami z wykorzystaniem sieci GSM i telefonu komórkowego. Użytkownik ma możliwość monitorowania ośmiu wejść wielofunkcyjnych (analogowych i cyfrowych), sterowania dwoma napieciowymi wyjściami analogowymi oraz czterema wyjściami przekaźnikowymi.

Konfigurowanie i programowanie przetworników temperatury i analogowych sygnałów standardowych modele AR592, AR593, AR580, AR581 firmy APAR za pomocą zestawu programującego AR955 w oparciu o oprogramowanie ARSoft-WZ1.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!