Oprogramowanie do stanowisk dydaktycznych firmy MICRO

 

Na początku 2016 roku nawiązaliśmy współpracę z firmą „MICRO”, która specjalizuje się między innymi w projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych stanowisk dydaktycznych i szkoleniowych dla centrów kształcenia zawodowego i praktycznego, szkół zawodowych i technicznych, szkół wyższych oraz przedsiębiorstw.

 

MICRO, stanowisko dydaktyczne, stanowisko szkoleniowe, pomoce dydaktyczne

 

W ramach współpracy ACBiR BioR&D przygotowało demonstracyjną wersję oprogramowania w graficznym środowisku programistycznym LabVIEW do wizualizacji i sterowania pracą urządzeń wchodzących w skład stanowiska dydaktycznego do ćwiczeń związanych z regulacją temperatury w oparciu o regulator RE72 firmy Lumel.

 

stanowisko dydaktyczne, stanowisko szkoleniowe, regulacja temperatury, regulacja pid, komputerowe wspomaganie nauczania

Schemat stanowiska dydaktycznego z oprogramowaniem do wizualizacji

 

 

interfejs użytkownika, Lumel RE72, LabVIEW Lumel, regulacja pid, monitorowanie eksperymentów

 

Interfejs użytkownika aplikacji do ćwiczeń związanych z regulacją temperatury

 

 

Stanowisko dydaktyczne firmy „MICRO” jest wykorzystywane na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu do wzbogacenia procesu dydaktycznego z przedmiotu „Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych”.