O nas

Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pochodzimy z różnych katedr i poruszamy się w innych obszarach badawczych, ale łączy nas chęć praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Oprócz pomnażania dorobku naukowego od wielu lat aktywnie współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz partnerami z otoczenia gospodarczego.

 

SKŁAD AKADEMICKIEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU BioR&D

     

DYREKTOR

 

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos prof. UE
Katedra Inżynierii Bioprocesowej

 

Małgorzata Krzywonos, BioR&D, prace badawcze, badania i rozwój, badania naukowe, zarządzanie projektami

Małgorzata Domiter, BioR&D, analizy, ekspertyzy, doradztwo

 

dr hab. Małgorzata Domiter prof. UE
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
dr inż. Daniel Borowiak
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
 Daniel Borowiak, BioR&D, komputerowe pomiary, komputerowe sterowanie, komputerowe wspomaganie badań, komputerowe wspomaganie eksperymentów

Anna Marciszewska, BioR&D, pozyskiwanie funduszy, rozliczanie projektów, monitoring projektu, generator wniosków

dr Anna Marciszewska
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
mgr Jędrzej Leśniewski
Kierownik Ośrodka Informacji Ekonomicznej
 Jędrzej Leśniewski, BioR&D, patenty, własność intelektualna, zgłoszenie patentowe, zarządzanie własnością intelektualną