EL-Piast

 

Firma EL-Piast jest całkowicie polskim przedsiębiorstwem specjalizującym się w automatyce systemów wentylacji. Firma EL-Piast zajmuje się kompleksowym projektowaniem, wykonywaniem i wdrażaniem systemów automatyki budynkowej (BMS - Building Management System) w oparciu o własne produkty (sterowniki PLC, panele HMI, moduły rozszerzeń, czujniki, siłowniki i regulatory). Rozwijane przez firmę EL-Piast autorskie oprogramowanie pozwala na znaczną redukcję kosztów wdrożenia i funkcjonowania gotowego systemu zarządzania budynkami.

EL-Piast, LabVIEW PID, automatyka budynkowa, polski sterownik PLC, moduł rozszerzeń, analog input, analog output, digital input, digital output, LabVIEW relay, ELPMUrządzenia oferowane przez firmę EL-Piast najlepiej sprawdzają się w systemach automatyki budynkowej, ale równie dobrze można je wykorzystać do automatyzacji procesów produkcyjnych czy do budowy komputerowych systemów pomiarowo-sterujących, wspomagających prowadzenie badań i eksperymentów. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest seria modułów ELPM, służących do rozbudowy możliwości sterowników PLC o dodatkowe funkcjonalności. Ich kompaktowe rozmiary oraz duży zasób wejść i wyjść pozwalają na realizację złożonych systemów sterowania za pomocą urządzeń o niewielkich rozmiarach. W ofercie firmy EL-Piast dostępne są obecnie następujące moduły:

  • ELPM-16DO 16 x DO (przekaźniki 5A)
  • ELPM-16DI: 16 x DI
  • ELPM-8DO8DI: 8 x DO (przekaźniki 5A) + 8 x DI
  • ELPM-8AI: 8 x AI (0..10V lub 0..20mA)
  • ELPM-8AO: 8 x AO (0..10V)
  • ELPM-4AI4AO: 4 x AI (0..10V lub 0..20mA) + 4 x AO (0..10V)
  • ELPM-8PT: 8 x PT 1000 (zakres pomiarowy -256°C - 166 °C)

Największą zaletą modułów ELPM jest to, że mogą one być wykorzystane dwojako. W najprostszym przypadku moduły ELPM mogą pełnić w systemie automatyki rolę typowego modułu rozszerzającego możliwości nadrzędnego sterownika PLC (dodatkowe wejścia i wyjścia analogowe i cyfrowe). Komunikacja sterownika PLC z modułami odbywa się z wykorzystaniem  protokołów transmisji BACnet lub Modbus RTU. Nie wolno jednak zapominać, że moduły ELPM są w gruncie rzeczy samodzielnymi sterownikami mikroprocesorowymi. Dzięki możliwości zaprogramowania modułów ELPM i pracy jako sterowniki PLC użytkownik otrzymuje możliwość wykonania niezależnego układu automatyki, realizującego zapisane algorytmy działania i zamkniętego w niewielkich rozmiarów obudowie.

 

Przykładowym rozwiązaniem zbudowanym w oparciu o moduł ELPM-4AI4AO może być autonomiczny układ czterech pętli regulacji PID. W systemie tym do wejść analogowych modułu ELPM podłączono cztery czujniki Pt-100 wraz z układami kondycjonującymi z wyjściem napięciowym 0-10 V. Do sterowania grzałkami elektrycznymi o mocy 2 kW każda wykorzystano cztery jednofazowe przekaźniki półprzewodnikowe sterowane sygnałem napięciowym RN 1F23V30 firmy Relpol.

PLC, HMI, sterownik EL-Piast, Relpol SSR, panel HMI, PLC HMI, 0-10V, 0-20mA

Uruchamianie regulacji, nastawianie wartości zadanych oraz parametrów regulacji PID odbywało się w prosty sposób, poprzez wybieranie odpowiednich pozycji w menu panelu HMI Compact. Aktualnie zmierzone wartości temperatury oraz wartości zadane wyświetlano na stronie głównej panelu HMI.

 

Alternatywne rozwiązanie do przedstawionego wyżej systemu polega na zastąpieniu panelu HMI komputerem PC z odpowiednim oprogramowaniem przygotowanym w graficznym środowisku programistycznym LabVIEW. Do komunikacji komputera z modułem ELPM wykorzystano konwerter USB/RS-485 firmy EL-Piast.

regulacja PID, panel HMI, nastawy PID, cztery pętle PID, algorytm PID, LabVIEW Relpol

W rozwiązaniu tym użytkownik otrzymuje możliwość zadawania parametrów regulacji PID, zmiany wartości zadanej oraz włączania i wyłączania regulacji z poziomu aplikacji. Oprogramowanie umożliwia śledzenie zmian aktualnie mierzonej wartości temparatury, wartości zadanej oraz wartości sygnału sterującego na wykresie. Wszystkie prezentowane parametry są zapisywane w pliku na dysku komputera.

 

regulacja PID, LabVIEW PID, EL-Piast, wizualizacja LabVIEW, ELPM, LabVIEW Analog input, Analog Output, LabVIEW PLC, programowanie LabVIEW

 

Przygotowany system prawidłowo realizował powierzone zadania. Podłączenie komputera PC pozwalało na wprowadzanie zmian nastaw parametrów i sprawdzanie poprawności działania algorytmu regulacji PID. W zaproponowanym układzie można dodatkowo wykorzystać moduł ethernetowy EL-ETH firmy EL-Piast. Pozwoli to na zdalne sterowanie i podgląd pracy układu regulacji PID z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Zdecydowanym atutem przemawiającym na korzyść urządzeń firmy EL-Piast oprócz bogatych możliwości jest bardzo korzystna cena w porównaniu do urządzeń o podobnych funkcjonalnościach innych producentów. 

 

Chętnie przygotujemy dla Państwa układy pomiarowo-sterujące w oparciu o urządzenia produkowane przez firmę EL-Piast.