Aktualności

 

2018

 

12 kwietnia 2018 roku wzięliśmy udział w seminarium przeznaczonym dla integratorów, firm OEM oraz użytkowników systemów automatyki ASTOR Tour 2018. Wydarzenie było okazją do poszerznia wiedzy na temat systemów automatyki, robotyki i informatyki przemysłowej w kontekście najnowszych trendów w branży, ściśle powiązanych z ideą Przemysłu 4.0. Możliwości urządzeń i systemów zostały zaprezentowane zarówno od strony teoretycznej (prezentacje przeplatane ciekawymi animacjami i filmami), jak i w sposób praktyczny, w oparciu o stanowiska demonstracyjne zbudowane z urządzeń, których dystrybutorem jest firma ASTOR, np. frezarka CNC współpracująca z robotem Epson SCARA T3.

 

ASTOR, Astraada, InTouch, Factory 4.0, Przemysł 4.0, PLC Horner, SCADA, panel operatorski, panel HMI  ASTOR Tour, robot Epson, SCARA, Satel, system SCADA, system MES

 


 

22 lutego 2018 roku wzięlismy udział w Brukseli w konferencji podsumowującej projekt BioSTEP. Konferencja była okazją do spotkania wszystkich kluczowych interesariuszy i dyskusji na temat barier i możliwości związanych z rozwojem strategii w zakresie bioekonomii i gospodarki o obiegu zamkniętym. W trakcie konferencji poruszano tematy związane z budową i wzmocnieniem nowych łańcuchów wartości biogospodarki pozwalających na zmniejszenie wkładu surowców pierwotnych oraz obniżenie emisji zanieczyszczeń.

bioekonomia, biogospodarka, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka bezodpadowa, obieg zamknięty

 


 

9 marca 2018 roku z ogromną przyjemnością wzięliśmy udział w oficjalnym otwarciu przez Prorektora ds. Nauki prof. dr. hab. Jerzego Niemczyka przestrzeni coworkingowej Rebel Campus. Uroczystość miała miejsce w przekazanej przez władze uczelni i wyremontowanej siłami "Rebeliantów" sali wykładowej w budynku J, na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Rebel Campus, coworking, współpraca z firmami, akademicki inkubator, ACBiR, BioR&D


Rebel Campus to jedyna w Polsce społeczność, w skład której wchodzą zarówno studenci, absolwenci, jak i przedsiębiorcy nastawieni na zdobywanie oraz dzielenie się doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami. Przestrzeń coworkingowa Rebel Campus jest jednocześnie najtańszym we Wrocławiu miejscem do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Rebel Campus, coworking, przestrzeń coworkingowa, Rebelution, współpraca z biznesem, inkubator przedsiębiorczości

 


 

W ramach nawiązanej współpracy z firmą EL-Piast z Oleśnicy, 23 lutego 2018 roku wzięliśmy udział w szkoleniu pt.: „Funkcjonalność i programowanie sterowników EL-Piast”. W trakcie szkolenia każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się asortymentem produktów i oprogramowania oferowanych przez firmę EL-Piast. Część warsztatowa polegała na realizacji ćwiczeń w oparciu o sterownik PLC serii ELP11R32L wraz z panelem HMI Compact. Zestaw ten pozwolił na praktyczne zapoznanie się ze środowiskiem Macrocontrol, przeznaczonym do  programowania sterowników PLC i paneli HMI firmy EL-Piast.

 

EL-Piast, automatyka wentylacji, systemy BMS, automatyka budynkowa, ELP11R32L, ELPM, LabVIEWwięcej...

 


 

Nawiązaliśmy współpracę z Pracownią Informatyki NUMERON, specjalizującą się w projektowaniu oraz wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie produkcją, obrotem, dystrybucją oraz zużyciem energii elektrycznej. NUMERON wykonuje kompleksowe prace związane z wdrażaniem i modernizacją układów pomiarowo–rozliczeniowych energii elektrycznej i innych mediów, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez lokalnych operatorów systemu dystrybucyjnego oraz rynek energii.

 

Pracownia Informatyki NUMERON, zarządzanie energią, pomiar zużycia energiiwięcej...

 


 

14 lutego 2018 roku wzięliśmy udział w seminarium "Systemy komunikacji przemysłowej w dobie IIoT i Przemysłu 4.0" zorganizowanym przez firmę ELMARK Automatyka. Seminarium było poświęcone zagadnieniom realizacji systemów transmisji danych na obiektach przemysłowych. Oprócz prezentacji teoretycznych uczestnicy mieli możliwość bliższego zapoznania się z praktycznym zastosowaniem i konfiguracją poszczególnych technologii na specjalnie przygotowanych instalacjach demonstracyjnych.

 

Elmark, Moxa, komunikacja przemysłowa, IIoT, Przemysł 4.0, komunikacja LabVIEW Przemysłowa komunikacja, Moxa, Elmark, LabVIEW Moxa, komunikacja bezprzewodowa, LabVIEW wi-fi

 


 

2017

 

W dniu 14 grudnia 2017 roku wzięliśmy udział w konferencji i targach Made In Wroclaw. W trakcie imprezy ponad pięćdziesiąt wrocławskich firm zaprezentowało swoje produkty, wynalazki i technologie, które z sukcesem zadebiutowały na rynku nie tylko polskim, ale i światowym.

 


 

W dniu 18 października 2017 roku wzięliśmy udział w warsztatach pod tytułem "Strategie optymalizacji procesów hodowlanych w bioreaktorach", zorganizowanych przez firmę Labo Baza i Centrum Biotechnologii Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Uczestnicy spotkania oprócz ciekawych prezentacji mogli poznać w praktyce możliwości bioreaktorów i oprogramowania firmy Applikon Biotechnology.

 

                   

 


 

Z początkiem października 2017 roku ruszyła VI edycja Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart". Z przyjemnością informujemy, że projekt pod tytułem "Innowacyjny system pobierania próbek powietrza i gazów do analizy zanieczyszczeń środowiskowych ze zdalnym dostępem", złożony przez partnerstwo naukowo-biznesowe utworzone pomiędzy wrocławską firmą EKOLOGIS Laboratorium Badań Środowiskowych s.c. i członkiem ACBiR BioR&D, dr. inż. Danielem Borowiakiem, został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji.

 

Program Mozart, współpraca z przemysłem, innowacje       Program Mozart, współpraca z przemysłem, innowacje, Ekologis

 


 

27 kwietnia 2017 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła kolejne konkursy horyzontalne o dofinansowanie na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:


1.2.1 A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

1.2.1 B - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną na stronie:

http://dip.dolnyslask.pl

 

Raport o sytuacji mikro i małych firm w 2016 r.


 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji prezentującej najnowszą, siódmą edycję „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w 2016 roku". Raport przygotowany przez Bank Pekao SA prezentuje opinie polskich przedsiębiorców na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, podsumowuje tempo wzrostu gospodarczego i jego składowe. Tegoroczny temat specjalny to „Inwestycje w Mikro i Małych Firmach”. W konferencji wezmą udział  przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji biznesowych oraz przedsiębiorcy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Raportu o sytuacji mikro i małych firm w 2016 r.

   
Wrocław - 6 kwietnia 2017 roku, ul. Wystawowa 1, Hala Stulecia,
Wrocławskie Centrum Kongresowe, Sala  „B”, początek godz. 11:00

 


 

Ruszył nabór do VI edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart" (edycja 2017/2018). Program stanowi wsparcie finansowe dla partnerstw utworzonych przez naukowców i firmy działające we Wrocławiu. Jego celem jest doprowadzenie do powstania nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy.


Szukamy firmy z Wrocławia zainteresowanej wspólnym udziałem w programie "Mozart".

 

Program Mozart, współpraca z przemysłem, innowacje

 


 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D dołączyło do grona partnerów "Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich" (SIR). Udział w Sieci jest okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich.

 

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie, SIR, współpraca z biznesem, innowacje