Aktualności

2017

 

Z początkiem października 2017 roku ruszyła VI edycja Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart". Z przyjemnością informujemy, że projekt pod tytułem "Innowacyjny system pobierania próbek powietrza i gazów do analizy zanieczyszczeń środowiskowych ze zdalnym dostępem", złożony przez partnerstwo naukowo-biznesowe utworzone pomiędzy wrocławską firmą EKOLOGIS Laboratorium Badań Środowiskowych s.c. i członkiem ACBiR BioR&D, dr. inż. Danielem Borowiakiem, został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji.

 

Program Mozart, współpraca z przemysłem, innowacje       Program Mozart, współpraca z przemysłem, innowacje, Ekologis

 


 

27 kwietnia 2017 r. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła kolejne konkursy horyzontalne o dofinansowanie na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:


1.2.1 A - Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

1.2.1 B - Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową dostępną na stronie:

http://dip.dolnyslask.pl

 

Raportu o sytuacji mikro i małych firm w 2016 r.


 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji prezentującej najnowszą, siódmą edycję „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w 2016 roku". Raport przygotowany przez Bank Pekao SA prezentuje opinie polskich przedsiębiorców na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, podsumowuje tempo wzrostu gospodarczego i jego składowe. Tegoroczny temat specjalny to „Inwestycje w Mikro i Małych Firmach”. W konferencji wezmą udział  przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji biznesowych oraz przedsiębiorcy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Raportu o sytuacji mikro i małych firm w 2016 r.

   
Wrocław - 6 kwietnia 2017 roku, ul. Wystawowa 1, Hala Stulecia,
Wrocławskie Centrum Kongresowe, Sala  „B”, początek godz. 11:00

 


 

Ruszył nabór do VI edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart" (edycja 2017/2018). Program stanowi wsparcie finansowe dla partnerstw utworzonych przez naukowców i firmy działające we Wrocławiu. Jego celem jest doprowadzenie do powstania nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań mających pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy.


Szukamy firmy z Wrocławia zainteresowanej wspólnym udziałem w programie "Mozart".

 

Program Mozart, współpraca z przemysłem, innowacje

 


 

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D dołączyło do grona partnerów "Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich" (SIR). Udział w Sieci jest okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich.

 

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie, SIR, współpraca z biznesem, innowacje

  


 

2016

 

W dniu 16.12.2016 r. wzięliśmy udział w piątym spotkaniu z cyklu "O wynalazkach po sąsiedzku", które miało miejsce na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. W trakcie trzech prezentacji, na temat profilu działalności oraz o doświadczeniach związanych z powstawaniem i rozwojem, opowiedzieli przedstawiciele firm Lediko, AlgaeLabs i Anna Tarnawska Zdrowy Cel. Spotkanie było okazją do poznania firm ulokowanych na terenie WPT, wymiany doświadczeń i informacji o ewentualnych możliwościach wzajemnej współpracy.

 

Wrocławski Park Technologiczny, inkubator, start-up O wynalazkach po sąsiedzku, współpraca z biznesem Prezentacja firmy, start-up, innowacje, inkubator

 


 

W dniach 21 - 22 czerwca 2016 r. wzięliśmy udział w Miedzynarodowej Konferencji "Biogospodarka w rolnictwie" ("Bioeconomy in agriculture”) w Puławach pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia Lubelski Klub Biznesu. Organizatorem konferencji był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. W trakcie konferencji miała miejsce dyskusja pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu i administracji publicznej różnego szczebla na temat tworzenia sieci współpracy na rzecz rozwoju biogospodarki w Polsce i za granicą.

 

Bioekonomia, biogospodarka, biogospodarka w rolnictwie, bioeconomy, bioeconomy in agriculture Bioekonomia, biogospodarka, biogospodarka w rolnictwie, bioeconomy, bioeconomy in agriculture Bioekonomia, biogospodarka, biogospodarka w rolnictwie, bioeconomy, bioeconomy in agriculture

 


 

Wsparcie dotacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
w latach 2014 - 2020


W ramach konkursów uruchomionych w kwietniu 2016 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszamy firmy do współpracy z Akademickim Centrum Badań i Rozwoju BioR&D na etapie przygotowania, wdrożenia i rozliczenia wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzenia badań i prac rozwojowych w ramach:


Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Konkurs 1/1.1.1/2016 - konkurs dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw


Więcej informacji o uruchamianych konkursach można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:


www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1111-2016

 


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu "Jak zostać ekspertem oceniającym wnioski w programie Horyzont 2020", które odbędzie się 13 kwietnia 2016 r. we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii przy ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu (sala 21, II p). Szkolenie poprowadzi dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos (dyrektor ACBiR BioR&D), pełniąca funkcję eksperta oceniającego wnioski w 7 Programie Ramowym oraz programie Horyzont 2020. 

Ekspert Horyzont 2020, jak zostać ekspertem, ocenianie wniosków, ekspert komisja europejska

 więcej...

 


 

Nawiązaliśmy współpracę z firmą „MICRO”, która specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych stanowisk dydaktycznych i szkoleniowych. Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D będzie odpowiedzialne za przygotowanie oprogramowania do wizualizacji i sterowania pracą stanowisk dydaktycznych.

 

MICRO, stanowisko dydaktyczne, wizualizacja pracy stanowiska, komputerowe monitorowanie, programowanie LabVIEWwięcej...

 


 

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos, prof. UE, dyrektor ACBiR BioR&D, została powołana w 2015 roku przez agencję Innovation and Networks Executive Agency (INEA) Komisji Europejskiej na eksperta w programie Horyzont 2020. W 2015 roku dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos pełniła również funkcję eksperta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

Małgorzata Krzywonos, Horyzont 2020, ekspert, INEA, ekspert NCBiR